Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Propagace

 

   Propagace projektu - Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2023

   Vybavení obce projekční technikou a příslušenstvím

   Nákup: projektor, plátno, ozvuření 

foto_clanky_701-obr160-logo-olomouckeho-kraje.jpgRealizace projektu významnou měrou přispěla k větší informovanosti občanů 

Drobný majetek.jpg

   Zprostředkovatel dotace: Olomoucký kraj                                                     

 

 

Propagace projektu - Program na podporu JSDH 2023

  Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH

  obcí Olomouckého kraje 2023.

  Pořízení elektrocentrály a příslušenství k osvětlovacích prostředků z důvodu odstranění závislosti prostředků požární ochrany na elektrické         

   energii z rozvodné sítě a k zajištění akceschopnosti podle §29 odst. 1) písm. b zákona č. 133/1985 o PO vzpp.

   Nákup: HERON elektrocentrála, 2 ks prodlužovací kabel - EMOS BUBEN  25M

   Realizace projektu významnou měrou přispěla ke zvýšení akceschopnosti a připravenosti

   Zprostředkovatel dotace: Olomoucký kraj       Nakoupeno: 10.5.2023           Příjemce dotace: Obec Turovice                                              foto_clanky_701-obr160-logo-olomouckeho-kraje.jpgelektrocentrála s kabeli.jpg

 

 

   Propagace projektu - Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2023, Obnova staveb drobné architektury místního významu 2023

   Název projektu: Oprava kapličky Sv. Starosty

   Přijatá dotace byla využita na opravu kapličky Sv. Starosty – zednické práce,  injektáž zdiva proti vzlínání vlhkosti z podloží

   Výše dotace:       30 000,- Kč        Celkové náklady: 67 723,- Kč

   Realizace projektu významnou měrou pomohla s  opravami  kapličky Sv. Starosty, která se nacházela v havarijním stavu. Každoročně u kapličky probíhá     mše za živé a mrtvé občany Turovic a mše za úrodu.

   Přijatá dotace byla využita jako dotace neinvestiční. (dle uzavřené smlouvy)

   Zprostředkovatel dotace: Olomoucký kraj                     Příjemce dotace: Obec Turovice       

   foto_clanky_701-obr160-logo-olomouckeho-kraje.jpg