Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Hlášení rozhlasu 1.9.2022

Vývoz septiků v obci Turovice

pokud máte zájem je nutno nahlásit jméno, množství, telefonní číslo na OBECNÍ ÚŘAD TUROVICE (tel. 608076082 nebo 606745232)

 

Zájezd do ZOO Lešná – v sobotu 3.9.2022 po 8 hod. od bývalého obecního úřadu v Lipové, dále by autobus zajel také do Turovic. Navštívili bychom židovskou Šachovu synagogu v Holešově. Odtud bychom jeli do ZOO Lešná. Při cestě zpět zastávka u Kratochvílů v Dobroticích na zmrzlinu. Předpokládaný návrat domů cca v 18,00 hodin.

Vstupné do ZOO - máme možnost získat skupinovou vstupenku, kde by děti platily 120 Kč a dospělí 180 Kč. Každý účastník zájezdu zaplatí pouze vstup do ZOO. Dobrou náladu a svačinky sebou. V autobuse budou nápoje.

 

Volná kapacita je 20 míst.

 V případě zájmu hlásit se:

 

Alena Odvršová

účetní obce Lipová

mobil +420 722 365 551

 


Publikováno 1. 9. 2022 17:07

letní kino - pátek 26.8.2022

letní kino v Turovicích.pdf


Publikováno 24. 8. 2022 9:35

Sociální poradenství v Dřevohosticích

Sociální poradenství

Sociální poradenství

v mikroregionu Moštěnka

Mikroregion Moštěnka nově otevřel Komunitní centrum v Dřevohosticích, kde sociální pracovnice poskytují poradenství (kancelář je zřízena vedle stavebního úřadu, Náměstí 97).

Občané, kteří se dostali do složité životní situace a potřebují radu, se mohou v pondělí
a čtvrtek obracet na pracovnice v Dřevohosticích, v úterý v Bochoři. Vždy je nutné se telefonicky předem domluvit.

Bližší informace o kontaktech na pracovnice a otevíracích dobách komunitních center na https://sitpomoci.cz/komunitni-centrum/.

Síť pomoci moštěnka

 

Publikováno 24. 2. 2022 8:35

Topíte starým kotlem na pevná paliva?

Topíte starým kotlem na pevná paliva?

Vážení spoluobčané, blíží se datum, do kterého musí každá domácnost, která provozuje nevyhovující kotel na pevná paliva, takové zařízení odstavit, resp. vyměnit. Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší na 1. září 2022.

  • Domácnosti, které provedou výměnu kotle před tímto datem, mohou žádat o státní dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95 %.
  • Domácnosti, které budou provozovat nevyhovující kotle po tomto datu, mohou dostat pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

Bližší informace o dotacích najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Krajského úřadu Olomouckého kraje a přerovského magistrátu.

ODKAZ NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI VČ. KONTAKTŮ:

https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

SFŽP NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

WEB MĚSTA PŘEROVA:

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/

 
 

Publikováno 20. 1. 2022 8:38

Od 1.1.2022 platí nová Obecně závazná vyhláška obce o odpadech

 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 podstatně zvýšily částky za svoz všech odpadů a skutečné náklady za rok 2021 byly vyčísleny na 770 Kč na každého občana, sazba poplatku pro poplatníka, t.j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci nebo pro vlastníky nemovitostí (rodinný dům nebo stavbu v obci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba) je touto vyhláškou stanovena na 750 Kč/občan/rok 2022,  s tím, že další zvýšené náklady ponese obec.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2022 v kanceláři Obecního úřadu Turovice nebo na účtu obce č.: 25429831/0100,
variabilní symbol: číslo popisné domu.

 


Publikováno 12. 1. 2022 18:31

Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

výzva

Turovice


Publikováno 20. 9. 2021 18:09