Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:

Topíte starým kotlem na pevná paliva?

Topíte starým kotlem na pevná paliva?

Vážení spoluobčané, blíží se datum, do kterého musí každá domácnost, která provozuje nevyhovující kotel na pevná paliva, takové zařízení odstavit, resp. vyměnit. Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší na 1. září 2022.

  • Domácnosti, které provedou výměnu kotle před tímto datem, mohou žádat o státní dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95 %.
  • Domácnosti, které budou provozovat nevyhovující kotle po tomto datu, mohou dostat pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.

Bližší informace o dotacích najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Krajského úřadu Olomouckého kraje a přerovského magistrátu.

ODKAZ NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI VČ. KONTAKTŮ:

https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html

SFŽP NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

WEB MĚSTA PŘEROVA:

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/

 
 

Publikováno 20. 1. 2022 8:38

Od 1.1.2022 platí nová Obecně závazná vyhláška obce o odpadech

 

Vzhledem k tomu, že se v roce 2021 podstatně zvýšily částky za svoz všech odpadů a skutečné náklady za rok 2021 byly vyčísleny na 770 Kč na každého občana, sazba poplatku pro poplatníka, t.j. pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci nebo pro vlastníky nemovitostí (rodinný dům nebo stavbu v obci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba) je touto vyhláškou stanovena na 750 Kč/občan/rok 2022,  s tím, že další zvýšené náklady ponese obec.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2022 v kanceláři Obecního úřadu Turovice nebo na účtu obce č.: 25429831/0100,
variabilní symbol: číslo popisné domu.

 


Publikováno 12. 1. 2022 18:31

Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

výzva

Turovice


Publikováno 20. 9. 2021 18:09