Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Legionář kap. Josef Logaj

Legionář kap. Josef Logaj

Jeden z našich nejvýznamnějších rodáků Josef Logaj se narodil 27.7.1887 v Turovicích v rolnické rodině. Jeho otec byl Josef a maminka Anna, rozená Nehalová z Podolí. Malý Josef se dobře učil a tak po ukončení obecné školy v Dřevohosticích vykonal zkoušku do třetí třídy měšťanské školy v Přerově. Potom dál studoval na dvouleté obchodní škole v Přerově. Po ukončení studii pracuje v oblasti obchodu, ale stále touží po dalším vzdělání. V roce 1909 přichází do Prahy, aby si prodloužil vzdělání a současně nastoupil jako úředník v kanceláři pokrokového časopisu „Čas“. Účastnil se dění v pokrokovém hnutí mládeže a stal se obdivovatelem a žákem prof. Masaryka. Uveřejňoval články v časopise Čas a Studentská revue.

Po vypuknutí první sv. války v roce 1914 byl odveden k rakouskému pluku v Brně a s ním se na jaře r. 1915 zúčastnil bojů na srbské frontě a potom na italském bojišti. Stále přemýšlel a dělal plány, jak přeběhnout na druhou stranu fronty, až se mu to podařilo v noci 2.6.1915. Byl však při tom zraněn střelbou do nohy, ale po částečném uzdravení vstoupil s několika přáteli do italské armády, kde v lednu 1916 navázal první styk s T.G. Masarykem a začal organizovat naše zajatce na italské půdě. Josef Logaj byl již 15.1.1917 zvolen do vedení „Československého dobrovolnického sboru“, jehož založení bylo na jeho návrh oznámeno Masarykovi a Benešovi. V táboře čs. zajatců poblíž Neapole získává pro zajatce za velkého nebezpečí zprávy a výstřižky z novin. Tak se postupně utvářel časopis „Denní oznamovatel“ a pozdější časopis „V boji“, který sám redigoval. Na podzim roku 1917 byl Josef Logaj jestě s dalšími čtyřmi dobrovolníky povolám Edvardem Benešem do kanceláře České národní rady v Římě. Tam se utvářela samostatná československá armáda. Do všech zajateckých táborů se rozesílaly zprávy a výzvy ke vstupu do naší armády. Po velkém úsilí byla v dubnu 1918 konečně italskou vládou povolena samostatná čs. armáda v Itálii v počtu 10 000 vojáků. Josef Logaj, který po zranění na frontě měl chatrné zdraví se nakazil ještě virem španělské chřipky, která jako epidemie zachvátila celou Evropu. Je poslán do Amalfi, poblíž ostrova Capri, kde je s velkou péčí ošetřován krajankou Helenou, která se po návratu do vlasti stává jeho ženou.

V březnu 1919 se vrací Josef Logaj z Itálie do rodné vlasti. Léčí se, ale zdraví se mu nevrací. Znovu se vrhá do práce a píše knihy o historii našeho zahraničního odboje „Československé legie v Itálii“ a „Oběti“, kde popisuje hrdinství našich vojáků umučených a popravených rakouskou justicí. Kapitán Josef Logaj umírá dne 22.11.1922 ve věku 35 roků. Zanechává ženu s malým synkem. Osobních poct se mu po vzniku republiky dostalo poskrovnu. Byl vyznamenán revoluční a vítěznou čs. medailí a za zásluhy na organizaci čs. legii v Itálii byl jmenován italskou vládou Cavallierem řádu italské koruny.

Rodák naší obce, kapitán Josef Logaj je mimořádnou osobností našeho prvního zahraničního odboje. Svým významem přesahuje hranice našeho regionu.