Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie > Střípky z turovské kroniky > Budování obce

Budování obce

V roce 1965 byla zahájena stavba kanalizace. V dalším roce byla postavena nová lávka přes Moštěnku místo starého dřevěného mostu a zároveň bylo dokončeno nové výletiště. V důsledku nedostatku vody pro hašení byla zahálena stavba požární nádrže. V roce 1979 došlo ke generální opravě zvonice na návsi. Byla položena nová střecha a provedena nová fasáda. Při této akci byla do podstavce kříže umístěna dobová zpráva. V roce 1987 byla zahájena stavba přivaděče vodovodu. V samotné obci byl vodovod vybudován v roce 1992. V roce 1996 byla zahájena i dokončena plynofikace obce. V roce 1997 postihla obec Turovice povodeň, která zasáhla spodní část, při které byly zatopeny sklepy a místní komunikace.

Spolková činnost v obci

Občané Turovice vynikali vždy bohatou činností v oblasti různých zájmových a spolkových aktivit. K nejstarším spolkům v Turovicích patřili dobrovolní hašici, myslivci, červený kříž. Další občané se účastnili činností ve spolcích okolních obcí (např.sokol, orel, chovatele drobného zvířectva, a ostatních). V posledních letech vznikly nové oddíly hokeje a malé kopané.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1939 v počtu 22 členů. První stříkačka byla zakoupena a vysvěcena v červnu 1939. V roce 1990 byla tato historická památka odcizena.

Za přispění členů hasičského sboru a ostatních obyvatel byla vybudována v témže roce 1939 budova hasičské zbrojnice včetně obecního domu. Tato organizace patří rozsahem svých činností k největším v obci.

Z bývalých soukromých honiteb vzniklo po válce myslivecké sdružení, které v roce 1961 mělo až 11 členů. V současnosti jsou dva členové z Turovic organizováni v MS „Kamenice“.