Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Turovice jsou malou zemědělskou obcí, jež od roku 1960 náležela k okresu Holešov. Leží v řepařské oblasti 1 km západně od Dřevohostic. Stavebně je téměř spojena s dřevohostickým předměstím Novosady.Po osvobození se Turovice již v roce 1951 sloučily s Dřevohosticemi, ale po několika letech, v roce 1954 se opět osamostatnily. K dalšímu sloučení došlo v roce 1964, kdy se staly místní částí Dřevohostic.Od komunálních voleb v roce 1990 jsou Turovice opět samostatnou obcí. Výměra katastru je 364 ha, nadmořská výška 238 m.n.m.

V roce 1791 měla obec 40 domů a 242 obyvatel, v roce 1890 již 52 domů a 308 obyvatel, roku 1930 bylo domů 57 a žilo v nich 303 obyvatel, v roce 1980 pak 63 domů a 210 obyvatel. Při sčítání v roce 1991 žilo v Turovicích 222 obyvatel, z toho 130 v produktivním věku.

Roku 1131 náležely Turovice jedním lánem arcijáhenskému kostelu na kopci v Přerově. Polohou, jménem a archeologickými nálezy jsou Turovice starobylou vsí při pravěké stezce údolím Moštěnky, vedoucí z Hané na Záhoří k Hostýnu. Turovice leží na území nomádských mohyl a nálezů i staršího neolitu i z doby bronzové. Turovice mívaly i svou vlastní vrchnost. Tvrz stávala na „ Zámčiskoch". První známý držitel z roku 1359 se jmenuje Ješek z Turovic, k jehož rukám pojistil Dobeš ze Stárlku na Sišmě své ženě 20 kop a roku 1360 se uvádí jako rukojmí trhové smlouvy mezi Zdeňkem z Domažlic a olomouckou kapitulou. Kolem roku 1350 se psali z Turovic bratři Hereš, muž vdovy Markéty Peškovy, Jiřík, kněz Ondřej a Ješek, řečený Sysel. Hereš byl i manem olomouckého biskupství (asi od r. 1393), spolupodepsal a zpečetil roku 1415 stížný list proti kostnickému sněmu pod jménem Petr Hech z Turovic.I hrad Střílky byl lénem jednoho z Fechtů (1406). Roku 1371 zapsal Drslav ze Šelmberku půl Turovic a Dřevohostic Ctiborovi z Cimburka a roku 1381 Zdeněk Bukovský ze Šternberka druhou půlku Turovic. Toku 1584 čtou se Turovice mezi obcemi platícími okrvavné k hradu Přerovu.

Ale počátkem 17. století a ještě i roku 1727 patří Turovice k právu lipenskému ( okrvavné: Kdo okrvavil, měl dáti groš „okrvavného". Když ve vsi někoho zabili, měla dáti obec čtyři groše do tří dnů, jinak měly krávy z dědiny na zámek do Přerova býti zajaty).   -s Zákupní rychta byla v Turovicích založena roku 1747. Turovice jsou jako ves doloženy již roku 1131 ( v Turovicích, 1365-de Turowicz atd., v letech 1881 a 1924 již Turovice). Místní jméno vzniklo příponou -ovice k osobnímu jménu Tur. Znamená ves lidí Turových. Pamětihodnosti: barokní kaple z roku 1707 se sochou sv. Starostky, jejíž kult k nám uvedli kapucíni. Autor sochy je neznámý. Donátorkou byla hraběnka Josefa z Oppersdorfu, rozená Serenyová. Sochy sv. Starostky jsou vzácností v naší republice.