Obec Turovice.

Turovice je malá obec v okrese Přerov. Rozkládá se na území 364 ha s 220 obyvateli. Historie obce Turovice sahá hluboko do středověku. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1365.

Vesnice leží v průměrné nadmořské výšce 238 m.n.m. Leží v těsném sousedství Dřevohostic. V jejím katastru protéká potok Moštěnka. V katastru obce se nachází Přírodní památka Kamenice.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz chovatelů holubů. Tyto spolky se společně s obcí podílejí na pořádání každoročních společenských a sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější patří Obecní dny, které vždy probíhají na přelomu července a srpna. Další společenské akce jsou Setkání seniorů, Vodění medvěda, Dětský den, Fotbalový turnaj, Vánoční koncert u kaple a Silvestrovská vycházka do Kamenice.

 

 

28.2. Lumír

Zítra: Bedřich

Tradiční výšlap do Kamenice

Jako každoročně, stejně tak na koci roku 2014 se uskuteční tradiční výšlap do Kamenice. Sejdeme v neděli 28.12.2014 ve 13 h. před OBECNÍM ÚŘADEM v Turovicích a společně půjdeme do přírodní rezervace "Kamenice".

Pošta Dřevohostice

pošta.pdf

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

Povodňový plán

www.edpp.cz/dpp/turovice

ÚPD Turovice

ÚPD Turovice je podpořena 50% příspěvekem KÚ Olomouc z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA r. 2013.

pov_l_komplet.jpg

grafika_pata.gif