Drobečková navigace

Úvodní stránka > Penzion Slunce

Penzion Slunce

Vážení občané,

v naší obci probíhá výstavba 52 chráněných bytů z podstatné části financované formou dotace od MMR. Výstavba byla započata v říjnu 2006 a bude ukončena koncem října 2008.

Chráněné byty jsou jednou z forem sociálního bydlení, jejichž zřízení a provoz upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách  a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro značnou složitost právních předpisů Vám nabízíme zjednodušený výklad.

Jak stavba pokračuje

Pro koho jsou chráněné byty určeny

pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stáří, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V postatě jde o příjemce důchodových dávek, kteří mají nějaké zdravotní problémy.

O jaké byty se jedná

všechny byty jsou 1 + 1 se sociálním zařízením, s koupelnou a s lodžií. Výměra podlahové plochy je 52 m2. Celý dům je uzpůsoben pro užívaní osobami se sníženou pohyblivostí.

Žádost o umístění v domě s chráněnými byty

Jak stavba pokračuje

V tomto oddíle se můžete dozvědět informace o aktuálním stavu rozestavěnost domu s chráněnými byty. Focení probíhá pravidelně s různých stran a pohledů. Zde můžete spatřit některé charakteristické fotky. Fotografie budou průběžně doplňovány podle toho, jak bude stavba pokračovat. V roce 2007 probíhala hlavně hrubá stavba. Ke konci roku byla dokončena střecha a instalovány okna a vnější dvěře.

 

 

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

 

 

Oznámení:
ve 42. týdnu 2017 proběhne  v Turovicích plánovaná údržba vodárenského zařízení. Po dobu provádění údržby vodárenského zařízení nebude přerušena dodávka vody odběratelům.
 
 

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí.xlsx

 

Termíny svozu komunálního odpadu.docx

 

 

Kraj pod Hostýnem ožívá

http://hostynsko.cz/

Povodňový plán

ÚPD Turovice

ÚPD Turovice je podpořena 50% příspěvekem KÚ Olomouc z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA r. 2013.

pov_l_komplet.jpg

grafika_pata.gif